صادرات محصولات غیر نفتی به 20 کشور

آخرین اخبار / اطلاعیه ها و خبرهای مهم

سخن مشتریان / از زبان مشتریان ما

 • روابط شرکت پیام صنعت فولاد سپاهان با مشتریان بسیار صمیمی و دوستانه است و ما مشتاق هستیم حجم کار را با این شرکت بیشتر کنیم.
  آقای اسلامی
 • دیگران باید از پیام صنعت در حوضه بازاریابی و صادرات درس بگیرند.
  آقای فضلعلی رئیس ستاد برگزاری اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران
 • من در کل مدتی که در کار تجارت هستم مثل شرکت پیام صنعت فولاد سپاهان ندیده بودم و 100 درصد از خدمات این شرکت راضی هستم.
  آقای داوودی
 • برنامه ریزی هایی که شرکت پیام صنعت فولاد سپاهان در زمینه صادرات انجام می دهد می تواند مشکلات تولید را نیز حمل نماید.
  آقای کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset