Posts made in ژانویه, 2016

Home / 2016 / ژانویه
شرکت پیام صنعت فولاد سپاهان از میان شرکت های ایرانی جایزه شهرت برند(Brand Reputation2015) و مدال شایستگی مدیریت اتحادیه اروپاEBC*L را دریافت کرد
09ژانویه

شرکت پیام صنعت فولاد سپاهان از میان شرکت های ایرانی جایزه شهرت برند(Brand Reputation2015) و مدال شایستگی مدیریت اتحادیه اروپاEBC*L را دریافت کرد