Posts made in فوریه, 2013

Home / 2013 / فوریه
26فوریه

هدف نهائي نظارت ها ، اصلاح امور است هدف نهائي نظارت، پيشگري و دادن هشدار براي اصلاح امور است

26فوریه

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و بهبود فرايندهاي كمرگي :چك ليست مديران گمرك تدوين شد

26فوریه

با هدف نوآوري در شيوه‌هاي نظارت

26فوریه

مديركل حراست و امورانتظامي در دومين همايش حسابرسان و بازرسان گمركات

26فوریه

رئيس مركز حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي

26فوریه

گمرك نوين نياز به بازرسي نوين دارد